Vállaljuk tűzvédelmi szabályzatok elkészítését, tűzvédelmi szabványossági vizsgálatok lebonyolítását. Szántó-Balla Gabriella Tűzvédelmi mérnök. Telefon: +36 20 367 9877
Tűzvédelem, tűzvédelmi szabályzat, tűzvédelmi vizsgálat
tűz-védelem, tűzvédelem, rólunk Rólunk
tűz-védelem, tűzvédelem, tűzvédelmi referenciáink Referenciáink
tűzvédelmi tervezés Tűzvédelmi tervezés
Előzze meg a baleseteket! Készíttesse el cége tűzvédelmi felülvizsgálatát velünk! Tűzvédelmi vizsgálat, tervezés, oktatás, tűzvédelmi szabályzat készítés egy kézben. Tűzvédelmi műszaki leírás elkészítése
Előzze meg a baleseteket! Készíttesse el cége tűzvédelmi felülvizsgálatát velünk! Tűzvédelmi vizsgálat, tervezés, oktatás, tűzvédelmi szabályzat készítés egy kézben. Kiürítésszámítás elkészítése
Előzze meg a baleseteket! Készíttesse el cége tűzvédelmi felülvizsgálatát velünk! Tűzvédelmi vizsgálat, tervezés, oktatás, tűzvédelmi szabályzat készítés egy kézben. Tűzvédelmi szabályzat készítése
Előzze meg a baleseteket! Készíttesse el cége tűzvédelmi felülvizsgálatát velünk! Tűzvédelmi vizsgálat, tervezés, oktatás, tűzvédelmi szabályzat készítés egy kézben. Tűzvédelmi oktatás
Előzze meg a baleseteket! Készíttesse el cége tűzvédelmi felülvizsgálatát velünk! Tűzvédelmi vizsgálat, tervezés, oktatás, tűzvédelmi szabályzat készítés egy kézben. Érintésvédelmi mérés
Előzze meg a baleseteket! Készíttesse el cége tűzvédelmi felülvizsgálatát velünk! Tűzvédelmi vizsgálat, tervezés, oktatás, tűzvédelmi szabályzat készítés egy kézben. Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat
   
Tűzvédelem, tűzvédelmi szabályzat, tűzvédelmi vizsgálat
Előzze meg a baleseteket! Készíttesse el cége tűzvédelmi felülvizsgálatát velünk! Tűzvédelmi vizsgálat, tervezés, oktatás, tűzvédelmi szabályzat készítés egy kézben. Tervezés mérnöki módszerekkel
Előzze meg a baleseteket! Készíttesse el cége tűzvédelmi felülvizsgálatát velünk! Tűzvédelmi vizsgálat, tervezés, oktatás, tűzvédelmi szabályzat készítés egy kézben. Fogadjon szakembert
Előzze meg a baleseteket! Készíttesse el cége tűzvédelmi felülvizsgálatát velünk! Tűzvédelmi vizsgálat, tervezés, oktatás, tűzvédelmi szabályzat készítés egy kézben. Kapcsolat
   
Tűzvédelem, tűzvédelmi szabályzat, tűzvédelmi vizsgálat
Előzze meg a baleseteket! Készíttesse el cége tűzvédelmi felülvizsgálatát velünk! Tűzvédelmi vizsgálat, tervezés, oktatás, tűzvédelmi szabályzat készítés egy kézben. Panelek tűzvédelme
Előzze meg a baleseteket! Készíttesse el cége tűzvédelmi felülvizsgálatát velünk! Tűzvédelmi vizsgálat, tervezés, oktatás, tűzvédelmi szabályzat készítés egy kézben. Milyen a jó tűzvédelmi szabályzat
Előzze meg a baleseteket! Készíttesse el cége tűzvédelmi felülvizsgálatát velünk! Tűzvédelmi vizsgálat, tervezés, oktatás, tűzvédelmi szabályzat készítés egy kézben. Gazdasági tevékenységet folytatók tűzvédelmi teendői
Előzze meg a baleseteket! Készíttesse el cége tűzvédelmi felülvizsgálatát velünk! Tűzvédelmi vizsgálat, tervezés, oktatás, tűzvédelmi szabályzat készítés egy kézben. Társasházi tűzvédelmi szabályok
Előzze meg a baleseteket! Készíttesse el cége tűzvédelmi felülvizsgálatát velünk! Tűzvédelmi vizsgálat, tervezés, oktatás, tűzvédelmi szabályzat készítés egy kézben. Elektromosság és tűzvédelem
Előzze meg a baleseteket! Készíttesse el cége tűzvédelmi felülvizsgálatát velünk! Tűzvédelmi vizsgálat, tervezés, oktatás, tűzvédelmi szabályzat készítés egy kézben. Az új OTSZ-ről
   
   
   
   
   

Gazdasági tevékenységet folytatók tűzvédelmi teendői

 

Ebben a cikkemben igyekeztem összegyűjteni mire kell odafigyelni egy gazdasági tevékenységet folytató magánszemélynek illetve társaságnak tűzvédelmi szempontból. A felsorolás nem teljes körű, kérdés esetén forduljon hozzám bizalommal!
A jelenlegi szabályozás előírja, hogy gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek tűzvédelmi szabályzatot kell készíttetni az alábbi esetekben:

  • ha ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, beleértve a munkában részt vevő családtagokat is
  • ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek
  • fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén
  • kereskedelmi szálláshelyeken.
  • ha ötvennél több személy befogadására alkalmas helyiség, vagy helyiségcsoport található a létesítményben, akkor a szabályzatnak tartalmaznia kell a kiürítés számítással, vagy azzal egyenértékű módon igazolt maximális befogadóképességet is.

Tűzvédelmi szabályzatot csak megfelelő képesítéssel rendelkező személy készíthet. A tűzvédelmi szabályzatban leírtakat a munkavállalókkal meg kell ismertetni és évente a tűzvédelmi oktatást ismételni kell. Az oktatás megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni, és azt az érintettek aláírásával igazolni. A szabályzatnak mindig testre szabottnak kell lennie különös tekintettel a helyi sajátosságokra.

Az anyagokat, a technológiát, a létesítményeket stb. tűzveszélyességi osztályba kell sorolni. A  tűzveszélyességi osztály megjelölését fel kell tüntetni a megfelelő helyeken és ugyanez a helyzet azokban a helyiségekben, ahol dohányozni tilos, ezt is jól láthatóan jelölni kell a vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő biztonsági jellel. Közvetlen tűzjelző távbeszélő készüléket jól láthatóan meg kell jelölni. A távbeszélő mellett a tűzoltóság hívószámát fel kell tüntetni.

Az építményt, építményrészt (helyiséget, tűzszakaszt), a vegyes rendeltetésű épületet csak a használatbavételi (üzemeltetési, működési, telephely) engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni. Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

A raktározás, tárolás szabályainál általánosságban elmondható, hogy „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagok „C” és „D” tűzveszélyességi osztályú anyagokkal együtt nem tárolhatóak. Talajszint alatti helységben „A” és „B” tűzveszélyességi osztályú anyag nem tárolható. A raktározás tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani. „A” és „B” tűzveszélyességi osztályú anyagot és éghető folyadékot raktározni, tárolni csak nem éghető anyagú állványon, polcon szabad.

A menekülés, kiürítés szempontjából fontos tudni, hogy:
- kiürítésre számításba vett ajtókat lezárni nem szabad,
- közlekedési utakat, ajtókat, kiürítési utakat eltorlaszolni, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad,
- kijárati, vészkijárati ajtókat és a menekülési útvonalakat azok teljes hosszán világító, vagy utánvilágító biztonsági jelzésekkel meg kell jelölni, hogy bárhonnan legalább egy menekülési útvonaljelző tábla látható legyen,
- a kiürítési útvonal ajtóinál függöny, szélfogó csak úgy helyezhető el, hogy az széthúzáskor a kijáratot ne szűkítse. A függöny a padló síkját nem érheti el, belső széleit eltérő színű csíkokkal kell megjelölni
- biztonsági jelet ajtóra szerelni tilos!

A mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelő tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani. A tűzoltó készülékeket utánvilágító, vagy világító biztonsági jelekkel kell megjelölni, a tűzoltó készülék felett 2, 2,5 m-es magasságban. A készülékeket jogszabályban meghatározott időközönként ellenőriztetni kell, arra képesítéssel rendelkező személlyel.

A villamos berendezések állapotát „C” és „D” tűzveszélyességi osztályban 6 évenként tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni. Érintésvédelmi felülvizsgálat 3 évente esedékes. Célszerű az épületek elhagyásakor, ha van rá lehetőség a villamos főkapcsolót lekapcsolni.

Cégünk vállalja tűzvédelmi szabályzatok elkészítését, tűzvédelmi oktatást, tűzoltó készülékek karbantartását és beszerzését, tűzvédelmi ellenőrzések elvégzését. Szakembereink kiürítés számítás elkészítésével, illetve komplex tűzvédelmi tervezéssel is foglalkoznak. Hívjon bizalommal és kérjen árajánlatot!

tűzvédelem, tűzvédelmi szabályzat ajánlatkérés
A www.tuz-vedelem.hu weboldal, annak teljes struktúrája és szöveges tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Az oldal bármely elemének vagy szövegének másolása kizárólag a tulajdonos (Szántó-Balla Gabriella) előzetes írásos engedélye mellett lehetséges. Az engedély nélküli másolás, közzététel jogi felelősségrevonással jár! A szerző nyitott arra, hogy más tűzbiztonsággal, tűzvédelemmel, munkavédelemmel vagy biztonságtechnikával foglalkozó kereskedelmi vagy informatív portál megfelelő ellentételezés mellett (linkcsere, banner megjelenés, stb.) a forrás megfelelő feltüntetésével szöveges anyagot átvegyen és publikáljon. Ilyen irányú igényével kérjük keresse meg a tulajdonost a +36 20 367 9877-es számon.
Tűzvédelem - ajánlatkérés